Taxaties

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn. Allemaal willen ze weten wat de waarde is.

Bij de waardebepaling gaan we uit van de “waarde in het economische verkeer“. Dit is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop.

Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis. Voor meer informatie kun je met ons bellen 070 – 3000138

Default preview for : Iframe