Taxaties

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn. Iedereen wil weten wat de juiste waarde is.

Bij de taxatie gaan we uit van de “waarde in het economische verkeer“. Dit is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop.

Wij onderscheiden ons bij de vaststelling van de waarde door onze ruime ervaring, regionale marktkennis, snelheid en accuratesse. Vanuit onze onafhankelijke positie bieden wij u een uiterst objectief en realistisch waardeoordeel van het te taxeren object.

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) heeft tot doel de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI moeten aan strenge eisen voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als van de taxateur door voortdurend te controleren. Omdat wij als NWWI taxateur verplicht is de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen te onderbouwen, is voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldverstrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis. Voor meer informatie kun je met ons bellen 070 – 3000138

Onze tarieven:

woonhuis: EUR 400,-   incl. BTW

appartement: EUR 450,-   incl. BTW

NWWI validatiekosten: EUR 45,98   incl. BTW

Kosten verbouwing: EUR 100,-     incl. BTW